قانون مالیاتهای مستقیم
مودیان محترم آیا می دانید؟
برای هر واحد شغلی یا برای هر محل می باید جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایید.
مودیان محترم آیا می دانید؟
در صورتیکه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی دارید، صرفا می باید برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور، یکبار در نظام مالیاتی ثبت نام نمایید.
مودیان محترم آیا می دانید؟
مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره میشوند به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام میشوند صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام در نظام مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
مودیان محترم آیا می دانید؟
در صورتیکه به استناد مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح در بیش از یک محل فعالیت دارید، برای تمامی این محلها صرفا می باید یک بار در نظام مالیاتی ثبت نام نموده و ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت یکی از این محل ها را بعنوان محل اصلی فعالیت خود مشخص نمایید .
مودیان محترم آیا می دانید؟
هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت ( دائم یا موقت، تغییر نام تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس تغییر شرکا اختیاری (یا (قهری و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایید
مودیان محترم آیا میدانید؟
در مورد اشخاص حقوقی ) به استثنای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی در نظام مالیاتی کشور محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مذکور و صاحبان مشاغل سازمان امور مالیاتی کشور پس از ثبت نام مودی در نظام ،مالیاتی شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی شخص صادر و ابلاغ می نماید.

مودیان محترم آیا می دانید؟
مادامی که برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی شماره ملی شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی در نظام مالیاتی استفاده می شود.
مودیان محترم، آیا می دانید؟
و نیازی براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کفایت داشته به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و ثبت نام های قبلی به عنوان ثبت نام قطعی تلقی می گردد.
مودیان محترم آیا میدانید؟
مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، با انتخاب گزینه بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده از ثبت نام در این سامانه کسب اطلاع نمایند.
مودیان محترم آیا می دانید؟
در صورت عدم ثبت نام مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مربوط ادارات امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مودی در پرونده عملکرد نسبت به ثبت نام مودی اقدام نموده و مراتب را به مودی اطلاع رسانی می نمایند.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط