27 اردیبهشت 1402

سازمان امور مالیاتی کشور آشنایی با قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی

سازمان امور مالیاتی کشور آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی اشخاص حقوقی منشور حقوق مودیان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

27 اردیبهشت 1402

سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی.حافظه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور مرز تنظیم مقرات نظام بانه ای فروشگاهی و سلانه مودیان ند…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

20 اردیبهشت 1402

درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد)

  سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد) سامانه ثبت نام الکترونیک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

20 اردیبهشت 1402

دانستنیهای مالیاتی

دانستنیهای مالیاتی (قسمت اول) مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟ (بر اساس اصلاحیه قانون…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

20 اردیبهشت 1402

اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ١٦٩

قانون مالیاتهای مستقیم مودیان محترم آیا می دانید؟ برای هر واحد شغلی یا برای هر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

20 اردیبهشت 1402

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دریک نگاه

معرفی نظام پایانه های فروشگاهی وسامانه و مودیان و ظرفیت های قانونی آن تهیه و…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر

19 اردیبهشت 1402

آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد امالک اجاری

سازمان امور مالیاتی کشور آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد املاک اجاری منشور…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر